Hướng dẫn cách thêm mạng vào Metamask (2 cách)

Nội dung

  Có thể bạn nghĩ thêm mạng vào Metamask khá phức tạp.

  Thực ra bạn có thể thêm bất kỳ mạng nào vào ví Metamask trong vòng 5 giây.

  Nếu chỉ sử dụng ví Metamask để giao dịch trên mạng Ethereum thì chúng ta có thể đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rồi đúng không nào?

  Vì vậy mình xin hướng dẫn cách thêm 5+ mạng lưới khác nhau vào Metamask rất nhanh chóng và đơn giản.

  Vì các mạng BSC, Avax, Polygon mình đã có bài hướng dẫn riêng rồi nên trong bài viết này mình không lặp lại nữa nhé!

  Xem thêm:

  Cách thêm mạng vào Metamask

  NOTE: Cho người mới: Ví Metamask mặc định chạy trên Ethereum nên bạn KHÔNG cần thêm mạng ETH vào Metamask nữa nhé!

  Bạn có thể xem video này nhé:

  Cách thêm mạng vào MetaMask đầy đủ và chi tiết

  Để thêm mạng bất kỳ vào ví Metamask bạn cần làm như sau.

  Đầu tiên click vào mũi tên đổ xuống bên cạnh mạng mặc định của ví Metamask là Mạng chính thức của Ethereum. Chọn Thêm mạng.

  Chọn Thêm mạng vào Metamask
  Chọn Thêm mạng vào Metamask

  Sau đó tuỳ thuộc vào mạng mà bạn muốn thêm vào ví Metamask mà bạn điền các thông số vào các ô sau:

  Cách thêm mạng vào Metamask
  Cách thêm mạng vào Metamask

  NOTE: Bạn có thể xem mục lục bài viết để tìm nhanh đến mạng cần thêm.

  Thêm mạng Celo vào Metamask

  Tuỳ vào mạng mainnet hay testnet mà bạn điền các thông số sau vào mục thêm mạng như ở trên nhé!

  Xem thêm: Hệ sinh thái Celo gồm những coin nào?

  Celo Mainnet:

  • Tên mạng: Celo (Mainnet)
  • URL RPC mới: https://forno.celo.org
  • Mã chuỗi: 42220
  • Ký hiệu tiền tệ: CELO
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://explorer.celo.org

  Alfajores Testnet:

  • Tên mạng: Celo (Alfajores Testnet)
  • URL RPC mới: https://alfajores-forno.celo-testnet.org
  • Mã chuỗi: 44787
  • Ký hiệu tiền tệ: CELO
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://alfajores-blockscout.celo-testnet.org

  Baklava Testnet:

  • Tên mạng: Celo (Baklava Testnet)
  • URL RPC mới: https://baklava-forno.celo-testnet.org
  • Mã chuỗi: 62320
  • Ký hiệu tiền tệ: CELO
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://baklava-blockscout.celo-testnet.org

  Thêm mạng Aurora vào Metamask

  Aurora mainnet:

  • Tên mạng: Aurora mainnet
  • URL RPC mới: https://mainnet.aurora.dev/
  • Mã chuỗi: 1313161554
  • Ký hiệu tiền tệ: ETH
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://explorer.mainnet.aurora.dev/

  Aurora testnet:

  • Tên mạng: Aurora Testnet
  • URL RPC mới: https://testnet.aurora.dev/
  • Mã chuỗi: 1313161555
  • Ký hiệu tiền tệ: ETH
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://testnet.aurorascan.dev

  Thêm mạng Fantom vào Metamask

  Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách thêm mạng Fantom vào MetaMask

  Fantom mainnet:

  • Tên mạng: Fantom Opera
  • URL RPC mới: https://rpc.ftm.tools/
  • Mã chuỗi: 250
  • Ký hiệu tiền tệ: FTM
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://ftmscan.com/

  Fantom testnet:

  • Tên mạng: Fantom testnet
  • URL RPC mới: https://rpc.testnet.fantom.network/
  • Mã chuỗi: 0xfa2
  • Ký hiệu tiền tệ: FTM
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://testnet.ftmscan.com

  Thêm mạng vào Metamask: HECO

  Heco mainnet:

  • Tên mạng: Heco mainnet
  • URL RPC mới: https://http-mainnet.hecochain.com
  • Mã chuỗi: 128
  • Ký hiệu tiền tệ: HT
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://hecoinfo.com

  Heco testnet:

  • Tên mạng: Heco testnet
  • URL RPC mới: https://http-testnet.hecochain.com
  • Mã chuỗi: 256
  • Ký hiệu tiền tệ: HTT
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://testnet.hecoinfo.com

  Thêm mạng Cronos vào Metamask

  Cronos mainnet:

  • Tên mạng: Cronos mainnet
  • URL RPC mới: https://evm.cronos.org
  • Mã chuỗi: 25
  • Ký hiệu tiền tệ: CRO
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://cronoscan.com/

  Cronos testnet:

  • Tên mạng: Cronos testnet
  • URL RPC mới: https://evm-t3.cronos.org
  • Mã chuỗi: 338
  • Ký hiệu tiền tệ: tCRO
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://cronos.org/explorer/testnet3

  Thêm mạng Klaytn vào Metamask

  Mainnet (Cypress):

  • Tên mạng: Klaytn Cypress
  • URL RPC mới: https://public-node-api.klaytnapi.com/v1/cypress
  • Mã chuỗi: 8217
  • Ký hiệu tiền tệ: KLAY
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://scope.klaytn.com/

  Testnet (Baobab):

  • Tên mạng: Klaytn Baobab
  • URL RPC mới: https://api.baobab.klaytn.net:8651/
  • Mã chuỗi: 1001
  • Ký hiệu tiền tệ: KLAY
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://baobab.scope.klaytn.com/

  Thêm mạng Optimistic vào Metamask

  Mainnet:

  • Tên mạng: Optimistic Ethereum
  • URL RPC mới: https://mainnet.optimism.io/
  • Mã chuỗi: 10
  • Ký hiệu tiền tệ: ETH
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://optimistic.etherscan.io/

  Thêm mạng vào Metamask: Arbitrum

  Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách thêm mạng Arbitrum vào MetaMask

  Thêm mạng Arbitrum vào Metamask (mainnet):

  • Tên mạng: Arbitrum One
  • URL RPC mới: https://arb1.arbitrum.io/rpc
  • Mã chuỗi: 42161
  • Ký hiệu tiền tệ: ETH
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://arbiscan.io/

  Thêm mạng Arbitrum vào Metamask (testnet):

  • Tên mạng: Arbitrum Testnet
  • URL RPC mới: https://arb-rinkeby.g.alchemy.com/v2/your-api-key
  • Mã chuỗi: 421611
  • Ký hiệu tiền tệ: AETH
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://testnet.arbiscan.io/

  Thêm mạng vào Metamask: Astar

  Thêm mạng Astar vào Metamask:

  • Tên mạng: Astar Network
  • URL RPC mới: https://evm.astar.network
  • Mã chuỗi: 592
  • Ký hiệu tiền tệ: ASTR
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://blockscout.com/astar/

  Thêm mạng Shiden vào Metamask:

  • Tên mạng: Shiden Network
  • URL RPC mới: https://evm.shiden.astar.network
  • Mã chuỗi: 336
  • Ký hiệu tiền tệ: SDN
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://blockscout.com/shiden/

  Thêm mạng Shibuya vào Metamask:

  • Tên mạng: Shibuya Network
  • URL RPC mới: https://rpc.shibuya.astar.network:8545
  • Mã chuỗi: 81
  • Ký hiệu tiền tệ: SBY
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://shibuya.subscan.io

  Cách thêm mạng ETHW

  Để thêm mạng ETHW vào Metamask bạn làm như sau:

  • Tên mạng: ETHW-mainnet
  • URL RPC mới: https://mainnet.ethereumpow.org
  • Mã chuỗi: 10001
  • Ký hiệu tiền tệ: ETHW
  • URL trình khám phá khối (không bắt buộc): https://mainnet.ethwscan.com/

  Thêm mạng Goerli testnet vào ví Metamask

  Goerli là một mạng thử nghiệm của Ethereum nên bạn KHÔNG cần thêm nó vào ví Metamask làm gì nữa cả.

  Chỉ là gần đây, Metamask đã ẩn đi các mạng thử nghiệm nên bạn chỉ cần “móc” nó ra thôi.

  Trong bài ví Metamask là gì, mình đã hướng dẫn cách ẩn / hiện các mạng testnet này rồi. Bạn chỉ cần làm theo chỉ trong 5 giây là xong!

  Xem thêm: Cách ẩn / hiện mạng testnet trên ví Metamask

  Bạn có thể xem video này để xem chi tiết hơn nhé:

  Thêm mạng Goerli Testnet vào ví MetaMask

  Sau đó bạn có thể vào đây nhận ETH để test trên mạng Goerli nhé: https://faucet.goerli.mudit.blog/

  Thêm mạng Core TestNet vào Metamask

  • Tên mạng: Core Chain TestNet
  • URL RPC mới: https://rpc.test.btcs.network/
  • Mã chuỗi: 1115
  • Ký hiệu tiền tệ: tCORE
  • URL trình khám phá khối: https://scan.test.btcs.network/

  Sau đó bạn vào link này https://scan.test.btcs.network/faucet để nhận 1 tCORE nhé!

  Cách thêm mạng vào Metamask tự động

  Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình thêm mạng vào Metamask ở trên thì có thể sử dụng cách thêm tự động này nhé!

  Đầu tiên bạn truy cập vào trang này: https://chainlist.org/

  Sau đó kết nối ví Metamask. Gõ tên mạng mà bạn muốn thêm vào Metamask sau đó nhấn [Add To Metamask] là xong. ✅

  Với cách này bạn có thể thêm hàng trăm mạng khác nhau (được hỗ trợ) vào ví Metamask cả mainnet và testnet.

  Như vậy là mình vừa đi qua cách thêm mạng vào Metamask.

  Chúc bạn thành công nhé!

  Bình luận

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  viTiếng Việt